Algemene voorwaarden

Christoffel Travel biedt u zekerheid! Wanneer u bij ons uw reis boekt, dan is het goed te weten dat Christoffel Travel aangesloten is bij de ANVR, het Garantiefonds GGTO en het Calamiteitenfonds. De ANVR-reisvoorwaarden zijn op al onze reizen van toepassing. Daarnaast biedt de GGTO zekerheid bij uw betaalde reissom en het Calamiteitenfonds biedt dekking in geval van calamiteiten voor of tijdens de reis. 

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

Christoffel Travel (KvK 84852348) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u voor boeking kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

Aansluitnummer Christoffel Travel: 5853

Aanvullende reisvoorwaarden Christoffel Travel

Deze reisvoorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn door Christoffel Travel B.V. opgesteld. Deze Aanvullende Reisvoorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden, tenzij de ANVR-Reizigersvoorwaarden dit toestaan.

Annuleren van uw reis

Het kan zijn dat u een reis heeft geboekt en dat u niet meer in staat bent om deze te maken. Dan biedt de reisorganisator de mogelijkheid om uw reis te annuleren. Daar zijn wel kosten aan verbonden die over de reissom berekend worden. De hoogte daarvan is een percentage van de in de reissom gepubliceerde prijs en in dit kader naast de eventuele kosten voor de verzekeringspremie altijd de volledige bedragen voor reserveringskosten en bijdrage aan het GGTO. Het te betalen percentage is afhankelijk van het moment waarop u uw reis annuleert. Hoe dichterbij uw vertrek, hoe hoger de annuleringskosten.

In plaats van artikel 9.2 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden geldt dit artikel ten aanzien van opzegging (annulering) door de reiziger. U bent aan annuleringskosten altijd aan de reisorganisator terstond verschuldigd: 

  • Bij annulering tot 43 kalenderdagen (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 40% van de reissom; 
  • Bij annulering vanaf de 43ste kalenderdag (inclusief) tot de 29ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; 
  • Bij annulering vanaf de 29ste kalenderdag (inclusief) tot de 15de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; 
  • Bij annulering vanaf de 15de kalenderdag (inclusief) tot de 8ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom; 
  • Bij annulering vanaf de 8de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: 100% van de reissom. 

Annulering van uw reis moet plaatsvinden op de in artikel 8 voorgeschreven manier. 

NB. Bij sommige reizen of onderdelen daarvan kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden, dit geldt vooral voor de reizen richting Lapland. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn we genoodzaakt om deze extra kosten aan u door te berekenen.

Deze voorwaarden inclusief onze afwijkende annuleringsvoorwaarden zijn verder ter aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

Christoffel Travel (KvK 84852348) is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO. U kunt dit controleren via www.ggto.nl. Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van GGTO. Deze GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Aansluitnummer Christoffel Travel: 1744

Calamiteitenfonds

Christoffel Travel (KvK 84852348) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Annuleringsvoorwaarden internationale vluchten Christoffel Travel
Wanneer u uw internationale vlucht via Christoffel Travel boekt, gelden de annulering- en wijzigingsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de klasse waarin deze vlucht geboekt is, komen deze voorwaarden er vaak op neer dat u 100% annuleringskosten heeft bij de goedkoopste tarieven. Ook moeten de vluchten per direct volledig betaald worden na boeking.

Verantwoord toerisme 

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor u bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl , ook als dit begaan is in het buitenland.